Läsutmaningar 2016

PROJEKT BOOT CAMP

Ett projekt som handlar om att jag ska minimera mina olästa böcker i hyllan. Projektets regler lyder:

 1. Läsa böcker från min bokhylla
 2. Beställa max fem recex (för Barnboksprats räkning)
 3. Bibblalån är tillåtet till bokcirkeln (annars blir det svårt)
 4. Att läsa GoT (ur sambons hylla) är tillåtet:)
 5. Köpstopp på skönlitterära böcker under 2016.

Antal lästa böcker ur hyllan (uppdaterad 30 juni): 8 st
Antal lästa böcker totalt: 22 st

GEOGRAFISK SPRIDNING

Det här är inget aktivt mål just nu men jag vill alltid påminna mig om att läsa från många länder och helst alla världsdelar.

Lästa länder (uppdaterad 30 juni):

 1. Sverige
 2. Nigeria
 3. USA
 4. Storbritannien
 5. Österrike
 6. Norge